پژوهشنامه فلسفه دین

پژوهشنامه فلسفه دین

Journal of Philosophy of Religion Researchپوستر پژوهشنامه فلسفه دین

مجله پژوهشنامه فلسفه دین در سال ۱۳۸۲ با عنوان «نامه حکمت» با هدف انتشار مقالات علمی- تخصصی با موضوع فلسفه آغاز به کار کرد. استمرار کار مجله، دست اندرکاران مجله را بر آن داشت که موضوع مجله تخصصی تر گردد. لذا از شماره ۶ ، مجله صرفا به دو موضوع فلسفه دین و معرفت شناسی اختصاص یافت. تخصصی شدن مجلات و لزوم اختصاص مجله ای مستقل به مباحث فلسفه دین سبب شد که مجله از شماره ۱۵ ، با عنوان جدید پژوهشنامه فلسفه دین و صرفا در مسائل مربوط به فلسفه دین و کلام عقلی منتشر شود.

مجله پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت سابق) از شماره ۳ ، موفق به کسب امتیاز علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی کشور گردید و نیز در نمایه Isc جزو مجلات دارای ضریب تاثیر می باشد.

این مجله از شماره ۲۵ در Philosopher&#۳۹;s Index نمایه می شود.