دوفصلنامه دانش سیاسی

دوفصلنامه دانش سیاسی

political knowledgeپوستر دوفصلنامه دانش سیاسی

دانش سیاسی، نشریه ای علمی است که توسط دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی از سال ۱۳۸۴ در چارچوب اهداف راهبردی دانشگاه امام صادق علیه السلام ، تهیه و منتشر می شود. دانش سیاسی اولین نشریه علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام است که موفق به کسب درجه علمی -پژوهشی از وزرات علوم و تحقیقات گردیده است.تا قبل از این زمان نشریه تخصصی دانشگاه با عنوان نشریه علمی - پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام، وجود داشته است که در تمام حوزه های علمی دانشگاه مقاله چاپ می کرده است.

الف.رویکرد

نشریه علمی دانش سیاسی دارای رویکرد تحلیلی- انتقادی در حوزه دانش بوده و زمینه سازی برای تولید علم بومی و نافع را با کمک گرفتن از تمام نخبگان علمی در دستورکار دارد.بر این اساس نقد علم سیاست سکولار و بنیان گذاردن علم سیاست ایرانی و اسلامی رویکرد اصلی این نشریه را شکل می دهد.

ب.زمینه تخصصی نشریه

تدوین و تبیین گفتمان سیاست اسلامی (مبانی، مسائل، راه حل‌ها، نقدها، کاربردها).
تحلیل و تبیین تجارب در حوزه داخلی و خارجی با تاکید بر جهان اسلام (راهبردها، سیاست‌‌ها، تحولات).
تحلیل نظریه‌ها و الگوهای سیاست سکولار (نقد، مطالعه موردی، مطالعه تطبیقی).
پ.اهداف

۱. تقویت نظام فکری در حوزه سیاست اسلامی از طریق کمک به تولید دانش سیاسی بومی، توسعه مرزهای علمی و نظریه‌پردازی در حوزه سیاست اسلامی.

۲.تقویت رابطه دانش سیاست اسلامی با جامعه و حکومت از طریق اولویت دهی به پاسخ‌گویی به نیازهای نوظهور انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران.

۳.زمینه‌سازی و کمک به ارتقای کیفی دانش و عمل سیاسی در چارچوب گفتمان اسلامی-ایرانی سیاست.

۴. زمینه‌سازی و کمک به مرجعیت علمی سیاست اسلامی در حوزه نظر و عمل.

ت.سیاست های کلان

انتشار مقاله‌های علمی دربردارنده نتایج نوآورانه و یا نظریه پردازانه در گستره سیاست اسلامی.
انتشار مقاله‌های انتقادی و یا مطالعه تطبیقی در خصوص موضوعات و مسائل علم سیاست سکولار.
انتشارمقاله‌های کاربردی در ارتباط با شناسایی و نحوه حل مسائل سیاسی (داخلی و خارجی).