ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

Journal of New Achievements in Humanities Studiesپوستر ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره ۸۰۳۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ از وزارت ارشاد منتشر می شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته های مختلف علوم انسانی می پردازد. هدف این مجله، توسعه و تعمیق نگرش ها و پژوهش های علوم انسانی و ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.

از این رو دبیرخانه مجله از تمامی اساتید، صاحب نظران، کارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان به مطالعات رشته های مختلف علوم انسانی از سراسر کشور دعوت می نماید مقالات و دستاوردهای علمی خود را برای انتشار به این مجله ارسال نمایند.

حوزه های پذیرش مقالات:

حوزه علوم انسانی شامل: مجموعه علوم مدیریت-حسابداری-علوم اقتصادی-علوم تربیتی و روان شناسی-زبان و ادبیات-علوم اجتماعی-حقوق-علوم سیاسی- تاریخ- جغرافیا-علوم ورزشی-قرآن و حدیث، فلسفه، الهیات و معارف اسلامی، فقه-کتابداری-فرهنگ و هنر

سایر موضوعات مرتبط با علوم انسانی و مطالعات بین رشته ای