فصلنامه جندی شاپور

فصلنامه جندی شاپور

Jondishapour Journalپوستر فصلنامه جندی شاپور

فصل‌نامه‌ی جُندی‌شاپور مجله‌ای علمی-تخصصی است که در زمینه‌ی مطالعات تاریخ ایران، اسلام و جهان فعالیت می‌کند.

فصل‌نامه‌ی جُندی‌شاپور هر ۳ ماه یک‌بار به‌صورت الکترونیکی و کاغذی منتشر می‌شود. صاحب امتیاز این فصل‌نامه، انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز و مدیر مسئول و سردبیر آن نیز محمد حیدرزاده است.