دوفصلنامه جستارهای اقتصادی

دوفصلنامه جستارهای اقتصادی

Journal of Iran s Economic Essaysپوستر دوفصلنامه جستارهای اقتصادی

گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دو فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی را به عنوان نخستین نشریه درباره اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی منتشر کرد تا چالش‌های علمی این حوزه را با کمک اقتصاددانان فرهیخته بررسی کند و جهت شکوفایی این اندیشه گامی بردارد. از مهم‌ترین اهداف دوفصلنامه تولید دانش، نظریه‌پردازی، اطلاع‌رسانی علمی، فرضیه‌سازی برای تبادل نظر و تضارب آرای محققان، تبیین، تحلیل و نقد و بررسی موضوعات زیر است:

 1. اصول مکتب و نظام اقتصادی اسلام مانند عدالت اجتماعی اقتصادی، نقش و جایگاه دولت و بازار، نظام مالکیت و... با رویکرد کمک به تبیین و اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی کشور؛
 2. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛
 3. اسلامی و بومی‌سازی علم اقتصاد؛
 4. رفتار عاملان اقتصادی در جامعه اسلامی در زمینه‌هایی چون تولید، توزیع، مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و...؛
 5. بهینه‌سازی و ارتقای سطح عملکرد نهادهای پولی، بانکی و مالی کشور؛
 6. کاربردی کردن دانش نوبنیاد اقتصاد اسلامی با عنایت به مسائل و چالش‌های اقتصاد ایران؛
 7. نقد و بررسی مکاتب و اندیشه‌های علمی اقتصاد از منظر ملاحظات بومی و اسلامی؛
 8. سیاست‌ها، برنامه‌ها، نهادها و قوانین اقتصادی کشور با رویکرد اسلامی؛
 9. حل مشکلات اقتصادی نظام و اصول اقتصاد مقاومتی؛
 10. پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در زمینه‌هایی چون فقه و حقوق اقتصادی، اقتصاد محیط زیست، اقتصاد سیاسی ایران؛
 11. بهره‌برداری از منابع طبیعی (انفال) در کشور با رویکرد اقتصاد اسلامی.

مجله علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران از سال ۱۳۸۳ با انتشار اولین شماره، فعالیت خود را آغاز نموده است. این نشریه هم به صورت الکترونیکی و هم به صورت چاپی مقاله های پذیرفته شده خود را به جامعه علمی کشور عرضه می نماید. برای گسترش ضریب نفوذ نشریه، چکیده های مقالات به زبان انگلیسی ترجمه و در اختیار مخاطبان خارجی قرار داده می شود.