دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی

دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی

Bi-Quarterly Journal of Cultural Guardianship of The Islamic Revolutionپوستر دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی

دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی ، یک نشریه علمی پژوهشی است که توسط دانشکده علوم انسانی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) منتشر می شود.

خط‌مشی و اهداف نشریه

۱. تحقیق و ترویج مبانی، اصول، ارزش‌ها، نمادها و هنجارهای انقلاب اسلامی

۲. آسیب‌شناسی تفکر، اندیشه‌ها، جریان‌ها و ابعاد تهدید نرم علیه انقلاب اسلامی و ارائه راهکارها

محورهای موضوعی نشریه:

¡ تولید دانش در زمینه فرهنگ انقلاب اسلامی

¡ نظریه‌پردازی فرهنگی در حوزه انقلاب اسلامی

¡ آسیب‌شناسی فرهنگی در حوزه انقلاب اسلامی

¡ بررسی سبک زندگی متناسب با فرهنگ اسلام و انقلاب اسلامی و آسیب‌شناسی آن

¡ گونه‌شناسی سبک زندگی دینی، ملی و انقلابی

¡ مولفه‌های سبک زندگی دینی

¡ سبک زندگی (عقل معاش) در آیات و روایات

¡ آسیب‌شناسی وضعیت حقوق متقابل افراد در روابط اجتماعی

¡ آشنایی با اندیشه‌های بیگانه و نحوه نفوذ آنها در انقلاب اسلامی

¡ راهکارهای مقابله با نفوذ اندیشه‌های غربی

¡ بررسی نقش رسانه‌ها در جنگ نرم

¡ بررسی نقش فضای مجازی در جنگ نرم

¡ ارائه شیوه‌ها، روش‌ها، نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها در زمینه‌های تخصصی موردنظر

¡ ارتقای سطح دانش علمی در حوزه انقلاب اسلامی

¡ استراتژی فرهنگی در حوزه انقلاب اسلامی