دوفصلنامه امامت پژوهی

دوفصلنامه امامت پژوهی

Emamat Pajouhi
دوفصلنامه امامت پژوهی توسط بنیاد فرهنگی امامت به زبان فارسی با چکیده انگلیسی و عربی منتشر می شود.هدف این نشریه واکاوی موضوع امامت از ابتدای تاریخ امامت تا به امروز است.

گستره و دامنه فعالیت های نشریه امامت پژوهی مشتمل بر موارد ذیل می باشد:

۱.زندگی شخصی و خانوادگی امامان (خانواده،فرزندان،همسر،صفات،شهادت و ...)

۲.معرفی آثار علمی و پژوهشی کهن،معتبر و برجسته در حوزه امامت

۳.معرفی آثار معتبر منتشر شده در عصر حاضر پیرامون مبحث امامت (در کشورها و زبان های مختلف)

۴.معرفی و اطلاع رسانی پیرامون فعالیت ها و برنامه های حوزه امامت (نمایشگاه ها،مسابقات،کارگاه های آموزشی و پژوهشی،گردهمایی ها و همایش ها و ...)

۵.معرفی شخصیت ها و پژوهشگران فعال و معتبر حوزه امامت پژوهی

۶.واکاوی نقش و اقدامات امامان متناسب با حکومت عصر(اندیشه های سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی، جنگ ها،وقایع و ...)

۷.مطالعه تطبیقی امامت در ادیان مختلف

۸.امامان و امامت در قرآن و روایات

۹.امامت از دیدگاه شیعه و اهل سنت

و سایر حوزه های مرتبط با مبحث امامت ...