دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی

دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی

Civil Infrastructure Researchesپوستر دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی

نشریه علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه قم با عنوان «پژوهش های زیرساخت های عمرانی» افتخار دارد دستاوردهای علمی - پژوهشی محققان کشور را به نحو شایسته‌ای در اختیار پژوهشگران و محققان فعال در زمینه های مرتبط با زیرساخت های عمرانی قرار دهد. این نشریه سعی دارد زمینه ای را برای مجموعه گسترده ای از مطالعات علمی و فنی فراهم کند تا نیازهای در حال تحول در حوزه زیرساخت های مهندسی عمران را منعکس نماید.

مجوز انتشار این نشریه علمی در سال ۱۳۹۳ بر اساس مصوبه شماره ۱۲۹۹/۹۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت عنوان «پژوهش های عمران و محیط زیست» صادر شد. در ادامه این نشریه در سال ۱۳۹۹ به «پژوهش های زیرساخت های عمرانی» با مجوز شماره ۲۴۱۶۳ وزارت و ارشاد اسلامی تغییر نام داده شد. مقالات پژوهشی، مروری و کوتاه در این نشریه به زبان فارسی و به صورت دوفصلنامه به چاپ می رسد. تمامی مقالات منتشر شده در این نشریه تحت فرآیند داوری به صورت «اطلاعات یک جانبه بسته» قرار گرفته اند. همچنین تمامی متون اصلی فارسی این مقالات بوسیله مشابهت یاب سمیم نور و متن انگلیسی چکیده آن ها بوسیله مشابهت یاب iThenticate به منظور منحصر بفرد بودن این مطالعات، مورد بررسی قرار گرفته اند. در راستای تحقق دست یابی به سطوح بین المللی، درج شناسه دیجیتال مقاله (DOI) با پیش شماره اختصاصی ۱۰.۲۲۰۹۱ به صاحب امتیازی دانشگاه قم، برای کلیه مقالات منتشر شده در این نشریه، به صورت رایگان صورت می پذیرد.

نشریه «پژوهش‌های زیرساخت‌های عمرانی» موفق به اخذ درجه علمی با رتبه «ب» در ارزیابی سال ۹۹ کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است.

به منظور تسهیل در دریافت مقالات، انجام داوری و پیگیری های بعدی، نویسندگان محترم بایستی ضمن ثبت نام در پایگاه نشریه، مقالات خود را از طریق سامانه ارسال نمایند. اعضای هیات تحریریه نشریه پژوهش های زیرساخت های عمرانی مصمم هستند که فرآیند مکاتبات و داوری مقالات در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد و نتیجه در اولین فرصت به اطلاع نویسندگان محترم برسد.