فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی

فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی

geography and human relationships
مجله جغرافیا و روابط انسانی برای شماره دوم پاییز ۱۳۹۷ مقاله می پذیرد. تلاش خواهد شد تا شماره دوم با داوری سریع طی روزهای آتی منتشر شود. لذا مقالاتی که در چند روز آینده ارسال شوند به سرعت در مسیر داوری و چاپ قرار خواهند گرفت.

مجله جغرافیا و روابط انسانی بر اساس مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 82493 در تاریخ 25/4/1397 فعالیت می کند.