دوفصلنامه آموزه های حدیثی

دوفصلنامه آموزه های حدیثی

Journal of Hadithic teachingsپوستر دوفصلنامه آموزه های حدیثی

دوفصلنامه آموزه های حدیثی توسط دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر می شود.

به اطلاع اساتید و پژوهشگران می رساند دو فصلنامه تخصصی آموزه های حدیثی، موفق به کسب مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است. لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می شود مقالات حدیثی خود برای چاپ به مجله ارسال نمایند.

شیوه تدوین مقالات مطابق دستور العمل تدوین مقالات مجله آموزه های قرآنی می باشد.

حوزه های مطالعات حدیثی:

الف) معارف حدیثی

ب) تاریخ حدیث

ح) دانش درایه

د) رجال

ه) فقه الحدیث