مجله بین المللی تعامل سازه و خاک

مجله بین المللی تعامل سازه و خاک

Soil Structure Interaction Journalپوستر مجله بین المللی تعامل سازه و خاک

Soil Structure Interaction Journal (SSIJ), the international journal of Niarash Sazeh Karamad Company, focusing on researches related to the soil-structure interaction, geotechnical, and structural engineering. The journal is peer-reviewed, open access journal that publishes an original research article in the following fields:

 • Soil-structure interaction
 • Structural and soil mechanics
 • Rock mechanic and geotechnical engineering
 • Foundations dynamics
 • Experimental studies and testing technologies
 • Repairs, strengthening, and maintenance of steel and concrete structures
 • Bridges and special structures
 • Structural dynamic and earthquake engineering
 • Dam structures
 • Water resource
 • Materials engineering
 • Artificial intelligent in geotechnical and structural engineering
 • Soft computing and optimization algorithms