فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

Mytho-Mystic Literature Journalپوستر فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال ۱۳۸۴فعالیت خود را آغاز نمود. سپس در سال ۱۳۸۷بنا به سیاست گذاری کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، با ۲ تخصص ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی با عنوان فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی تغییر نام یافت.

فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در زمستان  ۱۳۸۴ منتشر شد. انتشار آن به عنوان نشریه علمی دانشگاهی در حوزه ادبیات و علوم انسانی واقعه فرخنده ای بود که در عرصه تحقیقات دانشگاهی ایران رخ داد. در تاسیس، تکوین و دوام این نشریه، استادان بزرگی چون دکتر مظاهر مصفا، دکتر امیر بانو کریمی، دکتر علی محمد سجادی، دکتر سرور مولایی، دکتر عبدالحسین فرزاد، دکتر ابوالقاسم رادفر، دکتر مهدی ماحوزی، دکتر ابومحبوب، دکتر سهیلا صارمی، دکتر سهیلا موسوی سیرجانی نقش عمده ای داشتند. این نشریه تا سال ۱۳۸۷ با نام مجله زبان و ادبیات فارسی در موضوعات علوم انسانی منتشر شد. هم اکنون این نشریه در بخش ادبیات با عنوان «فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی» منتشر می شود.

فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی  بر اساس کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور مورخ ۱۳۸۷.۱۲.۲۱ وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، دارای اعتبار علمی- پژوهشی، است.