مجله آبزیان زینتی

مجله آبزیان زینتی

Journal of Ornamental Aquatics
مجله علمی- ترویجی آبزیان زینتی به صورت فصلنامه و به منظور نشر و گسترش فعالیت‌های پژوهشی، اطلاعات حاصل از تازه‌ترین پژوهش‌های محققین در زمینه‌های مختلف آبزیان زینتی منتشر می گردد.
این فصلنامه از تاریخ  25/1/1393 با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی – ترویجی می باشد.
با کسب مجوز از دفتر کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مجله علمی شیلات بصورت آنلاین و دو ماهنامه دو زبانه (فارسی و انگلیسی)می باشد و تعداد محدودی هم به چاپ می رساند. شماره شاپای الکترونیکی آن ۴۵۷۵-۲۴۲۳ بوده و توسط انجمن علمی ماهیان زینتی ایران منتشر می گردد