مجله آفات و بیماریهای گیاهی

مجله آفات و بیماریهای گیاهی

Plant pests and diseasesپوستر مجله آفات و بیماریهای گیاهی

نشریه علمی- پژوهشی "آفات و بیماری‌های گیاهی" نخستین نشریه گیاهپزشکی ایران می‌باشد که از سال ۱۳۲۵ تاکنون  به چاپ رسیده است. در این نشریه مقالات علمی حاصل از دستاوردهای تحقیقاتی پژوهندگان داخلی و خارجی در رشته گیاهپزشکی بطور منظم در دو شماره در موسسه "تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور" به چاپ می‌رسد و به بسیاری از موسسات علمی و تحقیقاتی مهم در سراسر جهان ارسال، و از نظر علمی از منابع شناخته شده و با ارزش بین‌المللی است.

      مقالاتی که برای چاپ در نشریه آفات و بیماری‌های گیاهی ارائه می‌شوند باید حاصل تحقیقات اصیل در زمینه علم گیاه‌پزشکی و یا علوم وابسته به آن بوده و قبلا در نشریه دیگری چاپ نشده و یا همزمان به مجلات دیگر ارائه نشده باشد.

      مجوز انتشار: آخرین مجوز چاپ این نشریه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۱۸/۳/۲۰۴۶۱۸ مورخ۱۳۹۱.۱۰.۲۴ با اعتبار علمی - پژوهشی تجدید شده است.

      امید است با دریافت نتایج تحقیقات اصیل و پربار همه‌ی محققین و متخصصین گیاه‌پزشکی کشور، روند تکاملی این مجله همچون گذشته ادامه ‌یابد.

   *  این نشریه توسط موسسه‌‌ تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور با همکاری انجمن‏‌ علمی بیماری شناسی گیاهی ایران، منتشر  می‌شود.

·        حوزه های تحت پوشش: 

-        حشره‌شناسی کشاورزی: اکوفیزیولوژی حشرات، اکولوژی حشرات، بیولوژی حشرات، پاتولوژی حشرات، رده‌بندی حشرات، سم‌شناسی، فیزیولوژی، کنترل درختان میوه‌، مقاومت گیاهان به آفات

-         بیماری‌شناسی گیاهی: بیماری‌های قارچی، پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی، قارچ شناسی، مقاومت گیاهان به بیمار‌ی‌های گیاهی، ویروس‌شناسی گیاهی، ویروس‌شناسی مولکولی

-        مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی: کنترل بیولوژیک بیماری‌های گیاهی، مدیریت انبوهی آفات

-        جانورشناسی کشاورزی

-         محیط زیست-پرندگان