فصلنامه آمایش محیط

فصلنامه آمایش محیط

journal management system
این مجله بر اساس نامه شماره 89/318/104437 مورخ 89/12/14 از وزرات

علوم، تحقیقات و فناوری درجه علمی- پژوهشی دریافت نموده و همچنین در

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و نیز پایگاه اطلاعات علمی کشور نمایه سازی شده است.