مجله آموزش عالی ایران

مجله آموزش عالی ایران

Iranian higher education
 خط مشی مجله آموزش عالی انتشار مقاله ­های علمی ـ  پژوهشی در حوزه آموزش عالی است. لازم است مقاله­ ها در جهت توسعه دانش­ آموزش عالی با اولویت بررسی پدیده­ ها و مسائل آموزش عالی کشور در ابعاد مختلف باشد. تحلیل نظریات و تجارب مرتبط با حوزه آموزش عالی با برخورداری از رویکرد نقد علمی از رئوس این خط مشی می ­باشد.