دوفصلنامه اخلاق وحیانی

دوفصلنامه اخلاق وحیانی

Revelatory Ethicsپوستر دوفصلنامه اخلاق وحیانی

نشریه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی علاوه بر مباحث فلسفه اخلاق، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی، به اصول تربیتی و سبک زندگی اسلامی پرداخته و مروج اندیشه و سیره اخلاقی حکیم متخلق استاد جوادی آملی(حفظه الله) است.

این نشریه علمی از پاییز سال ۱۳۹۰ براساس مصوبه هیئت نظارت بر مطبوعات با شماره ۹۱/۲۲۴۹۳ ثبت گردید و با گستره بین المللی به نام موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسرا تحت اشراف حضرت آیت الله استاد جوادی آملی (دام عزه) و مدیر مسئولی جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی واعظ جوادی اداره می شود.

به استناد مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ رتبه علمی پژوهشی از شماره چهارم  به نشریه اخلاق وحیانی اعطا گردید.

حوزه پذیرش مقالات:

·        اخلاق و تربیت؛ اخلاق اسلامی؛ فلسفه اخلاق؛ اخلاق وحیانی ( ادیان ابراهیمی)