فصلنامه ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین

فصلنامه ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین
فصلنامۀ تخصصی «ادبیات و زبان های محلی ایران زمین» در سال 1390 و با هدف  گسترش پژوهش های ادب، زبان ها، گویش ها و لهجه های محلی ایران زمین آغاز به کار کرده است. صاحب امتیاز این نشریه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج است. این مجله از زمستان 1393 دارای درجۀ علمی - ترویجی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.