فصلنامه اقتصاد مالی

فصلنامه اقتصاد مالی

Financial Economicsپوستر فصلنامه اقتصاد مالی

فصلنامه اقتصاد مالی فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی منتشر می شود. این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و اساسی حوزه اقتصاد می پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. فصلنامه اقتصاد مالی با درجه علمی -پژوهشی از شماره ۲ ( فروردین ۱۳۸۷ طبق مجوز شماره ۳/۳/۱۸/۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۴ وزارت علوم تحقیقات و فناوری) انواع مقالات پژوهشی را منتشر می کند.

محورهای موضوعی نشریه

بازارها و قیمت گذاری دارایی (کارایی بازار و اطلاعات، بازارهای مالی بین المللی، انتخاب پورتفوی و تصمیمات سرمایه گذاری، قیمت گذاری مشروط، قیمت گذاری آتی، شبیه سازی و پیش بینی های مالی، سیاست های دولت، ...)
نهادها و موسسات مالی (بانک ها، موسسات مالی غیربانکی، بیمه، سیاست های دولت و ... )
حاکمیت و مالیه شرکتی (ادغام، تملیک، ساختاردهی مجدد، حاکمیت شرکتی، بودجه بندی سرمایه ای، سیاست تقسیم سود، سیاست گذاری عمومی، سیاست گذاری مالی، ریسک مالی، مدیریت ریسک، ورشکستگی و انحلال و ...)
مالیه رفتاری (عوامل روانشناختی، احساسی، اجتماعی و شناختی و تصمیم گیری ها در بازارهای مالی)
مالیه خانوار (پس انداز، قرض، بدهی و ثروت خانوار، بیمه، سواد مالی و ...)