فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی

فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی
فصلنامه علمی-پژوهشی «اکوفیزیولوژی گیاهی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان از سال 1388 فعالیت خود را آغاز کرده و طی ابلاغیه شماره ی 445416/87   مورخ 10/11/1389 هفتادمین جلسه ی کمسیون بررسی و تایید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار دریافت نموده است و بر اساس رای شصت و هفتمین جلسه کمسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دارای شرایط دریافت رتبه علمی- پژوهشی شناخته شده است. 

مجله علمی-پژوهشی « اکوفیزیولوژی گیاهی » طبق گواهی تعیین اعتبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و طی جلسه مورخه   27/6/1392   کمسیون بررسی نشریات علمی آن وزارتخانه موفق به اخذ رتبه «علمی- پژوهشی» از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گردیده است. همچنین از سال 1390 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.