فصلنامه اندیشه دینی

فصلنامه اندیشه دینی

Journal of Religious Thoughtپوستر فصلنامه اندیشه دینی

 اولین شماره این فصلنامه در پاییز ۱۳۷۸ بعد از دو سال تلاش به چاپ رسید. و با تلاش بسیار در سال ۱۳۸۲ با مجوز شماره ۱۲۰۶ /۲۹۱۰/ ۳ به تاریخ ۱۰/ ۱۲/ ۸۲ موفق به دریافت درجه علمی – پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) گردید. 

کسب رتبه «الف» در ارزیابی دو سال پیاپی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کمیسیون نشریات علمی 

با کمال مسرت به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران می‌رساند با استناد به ارزیابی پرتال نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این فصلنامه موفق به کسب رتبه الف در ارزشیابی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ گردیده است.

هدف از انتشار فصلنامه اندیشه دینی ارتقای سطح علمی استادان الهیات و معارف اسلامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و ایجاد زمینه‌های رشد و توسعه تحقیقات علمی در بین آنان و کمک به تعالی دانش و گسترش نتایج پژوهش‌های اصیل در زمینه‌های فلسفه و کلام اسلامی در داخل و خارج کشور و تقویت معارف و فرهنگ اسلامی در دانشگاه‌ها می‌باشد. از این رو مقالاتی که در زمینه‌ فلسفه و کلام  و عرفان  اسلامی نوشته شده و از ارزش علمی برخوردار باشد، برای بررسی جهت چاپ احتمالی پذیرفته می‌شود.