دوماهنامه بررسی های بازرگانی

دوماهنامه بررسی های بازرگانی

Commercial Survaysپوستر دوماهنامه بررسی های بازرگانی

این نشریه بر اساس مصوبه شماره ۱۱/۲۵۶۸۵ «کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور»، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ دارای رتبه علمی است و با همکاری انجمن بازرگانی ایران منتشر می‌شود.

مهمترین هدف این نشریه تجزیه‌ و تحلیل چالش‌های پیش‌روی بخش‌های بازرگانی و صنعت و معدن کشور و تلاش برای ارائه راه‌حل‌هایی جهت پاسخ به آن‌ها است. از این رو، بر کاربردی و مساله محور بودن مقالات تاکید می‌شود.

محورهای تخصصی مجله :

سیاستها و استراتژیهای تجاری و صنعتی،زنجیره جهانی ارزش،‌مزیت رقابتی، توسعه صنعتی و فناوری،‌ تنظیم بازار، قیمت‌گذاری، یارانه و تورم، توسعه صادرات غیرنفتی، بازرایابی و بازرهای هدف کالاهای صادراتی، اشتغال‌زایی و کارآفرینی در بخشهای بازرگانی، صنعت و معدن ،حقوق تجارت، حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده، تجارت و اقتصاد اسلامی، سیاستهای رقابتی و ضد انحصار، فرهنگ مصرف و الگوی مصرف، زنجیره تامین و لجستیک، روش‌های نوین تحاری، فناوری‌های نوین در بازرگانی و اقتصاد، مدیریت بازرگانی، مناطق آزاد، بازار مشترک اسلامی، منطقه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی در اقتصاد و بازرگانی، فرهنگ تجاری،‌ تجارت بین‌الملل، جهانی شدن اقتصاد، آثار سیاستهای پولی- مالی و ارزی بر بخش بازرگانی، صنعت و معدن،‌ قاچاق، آینده پژوهی و بهره‌وری، روشهای نوین تجاری،فناوری های نوین