مجله به زراعی نهال و بذر

مجله به زراعی نهال و بذر

Seed and Plant Journalپوستر مجله به زراعی نهال و بذر

مجله به‌زراعی نهال و بذر مقالات تحقیقی و نتایج تحقیقات در زمینه علوم وابسته به به‌زراعی و فیزیولوژی گیاهان زراعی و باغی که به زبان فارسی نوشته شده و قبلا به هیچ طریق انتشار نیافته و یا همزمان به مجلات دیگر فرستاده نشده باشند را با داوری علمی و ادبی پذیرفته و منتشر می‌کند. مقالاتی که خلاصه آنها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده باشد، مستثنی هستند. مقالات در زمینه‌های آگرونومی (به‌زراعی) و اکوفیزیولوژی (تنش‌های محیطی غیرزنده، تغذیه گیاهی و موارد مشابه) گیاهان زراعی و باغی که شرایط محیطی بر نتایج آن‌ها تاثیر قابل ملاحظه‌ای دارد، باید حداقل نتایج دو تا سه سال و یا محیط‌های مختلف (با توجه به موضوع تحقیق) را ارائه کنند. نتایج حاصل از اجرای یک سال یا در یک محیط این قبیل تحقیقات پذیرفته نمی‌شود.

بنا به ضرورت دو نشریه علمی به نژادی نهال و بذر و به زراعی نهال و بذر تلفیق شده اند و از آغاز سال ۱۳۹۹ خورشیدی به صورت نشریه علمی واحدی با عنوان "نهال و بذر" (Seed and Plant Journal = SPJ) منتشر می شود. بنابراین از این تاریخ مقاله جدیدی برای مجله به زراعی نهال و بذر پذیرفته نمی شود. علاقمندان می توانند مقالات جدید خود در زمینه علوم وابسته به به نژادی و ژنتیک، به‌زراعی و فیزیولوژی گیاهان زراعی و باغی که به زبان فارسی نوشته شده اند را بر روی سامانه نشریه علمی "نهال و بذر" (spj.areeo.ac.ir ) بارگذاری کنند.