فصلنامه نهال و بذر

فصلنامه نهال و بذر

Seed and Plant Journalپوستر فصلنامه نهال و بذر

نشریه علمی"نهال و بذر" با بیش از چهل سال سابقه فعالیت و انتشار یکی از نشریات علمی وزین کشاورزی در کشور استکه در میان اعضای هیات علمی و هیات های ممیزه دانشگاه ها و موسسات/مراکز تحقیقاتی کشاورزی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اعتبار و حسن شهرت بالایی برخوردار است. این نشریه علمی به صورت فصلنامه منتشر می شود. نشریه علمی "نهال و بذر" مقالات مروری و حاصل از نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه علوم مرتبط با به نژادی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، به زراعی، به باغی و فیزیولوژی گیاهان زراعی، باغی و دارویی را که بر اساس "راهنمای نویسندگان" این نشریه علمی به زبان فارسی نوشته شده اند و قبلا به هیچ طریق انتشار نیافته باشند و یا همزمان به نشریات علمی دیگر ارائه نشده اند را با داوری علمی و فنی داوران و هیات تحریریه (گروه دبیران) نشریه علمی نهال و بذر می پذیرد. مقالاتی که خلاصه آنها در کنگره ها و کنفرانس های علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده باشد نیز در صورت تکمیل اطلاعات و رعایت موازین و فرمت این نشریه برای بررسی مد نظر قرار می گیرند. مقاله کوتاه علمی/ گزارش کوتاه علمی (حد اکثر دو مقاله/گزارش) نیز پذیرفته می شود.