فصلنامه بیماریهای گیاهی

فصلنامه بیماریهای گیاهی

Iranian Journal Of Plant Pathology
نشریه بیماری‌های گیاهی یک نشریه علمی-پژوهشی است که از سال ۱۳۴۲ توسط انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران منتشر می شود. 

نویسندگان می توانند پس از ثبت مقاله پیشنهادی در تارنمای نشریه (http://ijpp.ir)، فرایند داوری آنرا پیگیری نمایند.

این نشریه نتایج پژوهش­های انجام شده در تمام زمینه‌های بیماری‌شناسی گیاهی و علوم وابسته را که به صورت مقاله کامل، مقاله کوتاه و گزارش‌های کوتاه علمی تهیه شده باشد، توسط متخصصین خبره داوری و چاپ می­کند.  چاپ مقاله در نشریه بیماری‌های گیاهی، برای تمام افراد عضو و یا غیرعضو انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران به صورت رایگان انجام می شود.