فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای

فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای

The Journal of Comprative Pathobiologyپوستر فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای

دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی با بهره گیری از دانش اساتید و کارشناسان و همکاری سایر بخشهای مختلف دانشکده اقدام به چاپ و انتشار فصلنامه علمی-پژوهشی پاتوبیولوژی مقایسه ای نموده است که امید است با یاری اساتید، محققان و دانشجویان گرانقدر انتشار این مجله تداوم داشته باشد و بتواند با زبان علمی و تخصصی و ارائه دست آوردها، یافته ها و راهبردها گام های موثری در جهت تولید دانش بردارد، انشاءالله.

هدف از انتشار مجله پاتوبیولوژی مقایسه ای چاپ مقالات علمی و انتشار نتایج پژوهش ها و مطالعات در زمینه های مختلف علوم پایه و پاتوبیولوژی دامپزشکی و رشته های وابسته به آن است. انواع مقالات مورد پذیرش، شامل مقالات پژوهشی، مقالات تحلیلی، گزارشات درمانگاهی و آزمایشگاهی و یادداشت های کوتاه علمی می باشد. تمامی مقالات به زبان فارسی با چکیده لاتین (انگلیسی) چاپ می شود. مقالات نبایستی قبلا در نشریات خارجی و داخلی به چاپ رسیده باشند.

به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تایید نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس جلسه مورخ ۱۵/۷/۸۹ و مجوز شماره ۲۶۹۵۹/۱۱/۳/۷۹ کمیسیون مذکور، مجله پاتوبیولوژی مقایسه ای ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران) حائز دریافت درجه علمی-پژوهشی شده است.