فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی

فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی

Journal of Water Research in Agricultureپوستر فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی

مجله علمی-پژوهشی "پژوهش آب در کشاورزی" فصلنامه ای است حاوی مقالات اصیل و داوری شده. هدف این نشریه ارتقای آگاهی در میان پژوهندگان مسایل آبیاری و علوم آب و خاک است تا زمینه بالا بردن دانش و تحقیقات، شناسایی و معرفی بینش ها و ایده های نو، و ابتکارات و نوآوری در تحقیق علمی در سطح ملی و بین المللی فراهم شود و ارتباطات بین مراکز آموزشی، نهادهای علمی و انتقال و تبادل نتایج و یافته ها در باره کاربرد و بهره برداری پایدار از منابع آب و خاک درکشاورزی کشور افزایش یابد. زبان اصلی مجله فارسی است و چکیده مقالات به زبان انگلیسی هم درج می شود. مقالات ارسالی به مجله می بایست مبتنی بر تحقیقاتی باشد که نتایج آن قبلا چاپ نشده و به مجلات دیگر ارسال نشده باشد.

این نشریه در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

آب زیرزمینی،آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث،آبهای نامتعارف، آلودگی،آب شور،استفاده از مدل ها، معادلات انتقالی، شبکه عصبی،اقتصاد، ارزش آب،سنجش از دور،طراحی آب، آبیاری تحت فشار، شبکه های آبیاری زهکشی،فتوسنتز، رنگدانه ها، کلروفیل،مشارکت کشاورزان، ترویجی، نظرخواهی از تولیدکنندگان