فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

Research on Islamic Educationپوستر فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

مجله پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت اسلامی توسط دانشگاه جامع امام حسین (ع) منتشر می شود.

فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی بر اساس نامه شماره ۳/۴۴۳۰۸، مورخه ۹۱/۰۲/۳۰ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای درجه علمی پژوهشی است. تاکنون تمام شماره های فصلنامه به صورت مرتب منتشر شده و مورد استقبال دانشگاهیان، محققان و علاقه مندان تعلیم و تربیت اسلامی قرار گرفته است.

این نشریه در حوزه های تعلیم و تربیت مقاله می پذیرد.