فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی

فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی

Research in School and Virtual Learningپوستر فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی

«پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی» نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش و انتشار نتایج تحقیقات حاصل از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در موضوعات مختلف مربوط به آموزش و فرایند های یادگیری را به صورت فصلنامه با صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور منتشر می‌کند. سایر اطلاعات این نشریه به شرح زیر می‌باشد:

نشریه علمی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی با همکاری مشترک انجمن روانشناسی تربیتی ایران در قالب تفاهم‌نامه همکاری منتشر می‌شود.

حوزه های تحت پوشش:

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی، فناوری‌های جدید و یادگیری آموزشگاهی، انگیزش و یادگیری، هنجاریابی و بومی‌سازی ابزارهای مرتبط با یادگیری آموزشگاهی، جنبه‌های اخلاقی، ارزشی و اجتماعی مرتبط با یادگیری آموزشگاهی، حافظه، فراموشی و انتقال یادگیری، فنون و روش‌های نوین آموزش و یادگیری، یادگیرنده مستقل و یادگیرنده محوری و نقش آن در ارتقای یادگیری، آموزش از دور، آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی، مبانی نظری و فلسفی آموزش و یادگیری، روش‌های نوین ارزشیابی در یادگیری آموزشگاهی، مدیریت کلاس درس