دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

University Textbooks; Research and Writingپوستر دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

این نشریه در راستای اهداف اصلی سازمان در سال ۱۳۷۵ به منظور کمک به انعکاس روند تولید علم، زیر عنوان «سخن سمت» و از سال ۱۳۸۸ با هدف تغییر وضعیت و تبدیل به فصلنامه علمی- پژوهشی، با نام«عیار»، منتشر شد و در مورخ ۱۰/۲۰/ ۱۳۹۱ از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با نام «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی»، به مدیرمسئولی و سردبیری دکتر احمد احمدی و تحریریه جدید، به اعتبار علمی– پژوهشی دست یافت. شایان ذکر است در سال ۱۳۹۴ وضعیت انتشار این نشریه به دو فصلنامه تغییر یافت. «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» نشریه­ ای دانشگاهی است که با هدف معرفی آخرین یافته ‏های پژوهشگران و صاحب­نظران در حوزه‏ کتاب دانشگاهی منتشر می‏­شود و مقالات آن دستاورد طرحهای پژوهشی، پایان­ نامه ­ها و نقد و بررسی علمی، در حوزه کتاب دانشگاهی است.

محورهای دو فصلنامه:

۱. جایگاه کتاب دانشگاهی در نظام آموزشی

۲. مطالعات مقایسه ­ای کتابهای دانشگاهی با سایر کشورها

۳. معیار و بایسته ­های کتاب دانشگاهی

۴. مبانی تالیف کتاب دانشگاهی

۵. کاربرد نظریه ­های آموزشی در کتاب دانشگاهی

۶. نقد و بررسی کتاب­های دانشگاهی در قالب مقاله علمی پژوهشی

۷. زبان­شناسی کتاب دانشگاهی

۸. مطالعات روان­شناسی کتاب دانشگاهی

۹. مبانی و مولفه های ارزشی، فرهنگی و اجتماعی کتاب دانشگاهی

۱۰. جنبه ­های هنری و زیبایی­ شناسی کتاب دانشگاهی

۱۱. حقوق و مالکیت فکری کتاب دانشگاهی

۱۲. فناوری ­های جدید در تالیف کتاب دانشگاهی

۱۳. مسائل فنی نشر کتاب دانشگاهی

۱۴. الگوهای ارزیابی کتاب دانشگاهی

۱۵. راهکارهای افزایش بازدهی کیفی منابع آموزشی علوم انسانی در دانشگاه­ ها

۱۶. بررسی سیر تطور و تحول پارادایم ها، جریان ­ها و نظریه ­های علمی در تالیف کتاب دانشگاهی

۱۷. ترجمه و استفاده از شیوه ­ها و راهبردهای آن در تالیف کتاب دانشگاهی

توجه: این نشریه از پذیرفتن مقالات نقد و بررسی کتاب درسی که بدون رعایت استانداردهای علمی و چارچوب نقد قوی نوشته شده و همچنین فاقد دیدگاه نوآورانه و منابع روزآمد باشند، معذور است.