فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی

فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی

Theological – Doctrinal Researchپوستر فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی

این مجله با همکاری و مشارکت انجمن علمی معارف اسلامی طبق قرارداد منعقده منتشر می شود.

پژوهش های اعتقادی کلامی که در نوع خود از مجلات خاص و بدیع می باشد.از همه ی اندیشمندان و صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی درخواست همکاری دارد.

این نشریه از سال ۱۳۸۳ با نام علوم اسلامی و از سال ۱۳۹۱ با نام پژوهش های اعتقادی-کلامی منتشر می گردد.

مطابق نامه شماره ۳/۲۱۰۹۶۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳ موفق به کسب رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ گردید و براساس آیین نامه جدید نشریات دارای درجه علمی (ب) می باشد.

اعضای هیئت تحریریه مجله از اساتید برجسته ی دانشگاه های داخل و خارج با رتبه علمی استادی بوده و کمیته ارزیابی و داوری مجله نیز از اساتید برجسته می باشند.

حوزه پذیرش مقالات:

کلام اسلامی، فلسفه دین، عرفان و معنویت دینی، فلسفه و حکمت اسلامی، کلام تطبیقی، کلام منقول، زمینه های اعتقادی اخلاق و حقوق، زمینه های اعتقادی تربیت، زمینه های اعتقادی مسائل اجتماعی و حکومت