فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی

فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی
سابقه این نشریه به سال 1383 برمیگردد. دانشگاه آزاد اسلامی در این دوره همت خود را بر تحقیقات و پژوهش‌های نوین استوار نمود و در جهت تشویق اساتید و هیئت علمی خود و دانشجویان دوره‌ی تحصیلات تکمیلی توصیه، هدایت و کمک به راه‌اندازی مجلات علمی نمود. در همین راستا دانشگاه آزاد واحد ساوه اقدام به راه‌اندازی مجله‌ای با عنوان علوم اسلامی در حوزه مرتبط با علوم اسلامی نمود که البته بسیار موفق و با استقبال فوق‌العاده اساتید ارجمند و پژوهشگران گرامی مخصوصاً در حوزه علوم اسلامی مواجه گردید.

این مجله با هیئت علمی بسیار جامع و کارآمد و با مدیریت قوی در حوزه دروس معارف اسلامی (علوم اسلامی) با زیرشاخه‌های مختلف اقدام به چاپ مقالات علمی می‌نمود. هم‌زمان با سیاست پژوهشی وزارت علوم و تحقیقات و رویکرد نوین کمیسیون انجمن‌های علمی آن وزارت خانه در جهت تخصصی نمودن مجلات و سمت دهی تحقیقات علمی به لایه سوم علوم و پر بار نمودن پژوهش‌ها در جهت تولید علم و نظریه پردازی و توسعه علمی کشور مجله علوم اسلامی به پژوهش‌های اعتقادی کلامی تغییر نام و هویت داد. در همین راستا اعضای هیئت تحریریه مجله، متناسب‌تر و با رویکرد جدید به کار خود ادامه داد و در سال 1391 موفق به کسب رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم گردید.بر این اساس مجله پژوهش‌های اعتقادی کلامی در راستای نشر معارف دینی و استحکام بنیادهای اعتقادی از مطارحات جدید حوزه‌های عقلی، فلسفی و کلامی انتشار می‌یابد.