مجله پژوهش های انسان شناسی ایران

مجله پژوهش های انسان شناسی ایران

The Iranian Journal of Anthropological Researchپوستر مجله پژوهش های انسان شناسی ایران

نشریه پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران از سال ۱۳۹۰ با امتیاز علمی _ پژوهشی؛ شروع به فعالیت کرده است.

نشریه پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران از معدود نشریه تخصصی حوزه انسان‌شناسی در کشور ایران است. این نشریه هدف خود را فراهم آوردن فضایی جهت انتشار مقاله‌هایی تخصصی با محوریت دانش انسان‌شناسی قرار داده است.

مقاله‌های پژوهشی با موضوع فرهنگ و جامعه معاصر ایران در گرایش‌های مختلف، بررسی تحلیلی نظریه‌های جدید و معرفی کتاب‌های تازه منتشرشده به زبان فارسی و انگلیسی از جمله مواردی است که نشریه از همکاری با استادان دانشگاه، دانشجویان مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد استقبال می‌کند.