فصلنامه پژوهش های تاریخی

فصلنامه پژوهش های تاریخی

Journal of Historical Researchesپوستر فصلنامه پژوهش های تاریخی

نشریه "دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان" بر اساس رای یکصد و سیزدهمین جلسه کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور، مورخ ۱۳۷۴.۱۲.۱۹ حائز دریافت درجه علمی- پژوهشی شناخته شد. بر اساس نامه شماره ۴۴۴۱/۳ مورخ ۱۳۸۶.۶.۶ این نشریه به چهار عنوان نشریه تخصصی تفکیک شد. فصل نامه"پژوهش‌های تاریخی" یکی از این چهار نشریه است که با حفظ اعتبار  علمی- پژوهشی اجازه انتشار یافت.

فصل‎نامه پژوهش‌های تاریخی به ‌منظور رشد و گسترش فرهنگ ایرانی‌اسلامی، گسترش مرزهای دانش، افزایش اطلاعات وپژوهش های علمی، نشر نتایج تحقیقات بدیع و ارزشمند در کلیه حوزه های تاریخی، تازه‌های پژوهشی صاحب‌ نظران حوزه تاریخی را منتشر می‌کند تا در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد.  این نشریه امیدوار است به نشریات بین المللی اضافه شود.