مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی

مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی

Journal of Natural Geography Research
این نشریه در سال 1385 به دلیل تخصصی شدن مجله پژوهش‌های جغرافیایی به دو نشریه با عناوین پژوهش‌های جغرافیای طبیعی و پژوهش‌های جغرافیای انسانی انتشار یافت. 

این نشریه تلاش دارد تا با پیروی از قوانین نشر بین‌المللی نقشی هرچند کوچک در راستای اعتلای دانش این مرز و بوم بازی کند. به همین جهت با بررسی دقیق و داوری بیطرفانۀ مقالات بهترین آنها را برگزیده به چاپ می‌رساند