پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

Financial Accounting and Auditing Researchپوستر پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی منتشر می شود. این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و اساسی حوزه حسابداری مالی و حسابرسی می پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی با درجه علمی -پژوهشی از شماره ۱۴ ( تابستان ۱۳۹۱ طبق مجوز شماره ۱۹۷۱۲۴/۱۸/۳ مورخ ۱۳۹۲.۰۸.۲۱وزارت علوم تحقیقات و فناوری انواع مقالات پژوهشی را منتشر می کند.

محورهای پذیرش مقاله:

*موضوعات مرتبط با حسابداری مالی و حسابرسی
* موارد حسابداری مرتبط با بازار سرمایه
*موارد مرتبط به صورتهای مالی
* موضوعات بین رشته ای مرتبط با مباحث بین حسابداری مالی و حسابرسی
* اخلاق در حسابداری مالی و حسابرسی
* مباحث مدیریت سود
* مباحث حاکمیت شرکتی
*موضوعات مرتبط با تئوریهای حسابداری
*سایر مواردی که مرتبط با حسابداری مالی و حسابرسی باشد