پژوهش های حفاظتی-امنیتی

پژوهش های حفاظتی-امنیتی

protective and Security researchپوستر پژوهش های حفاظتی-امنیتی

نشریه پژوهش های حفاظتی-امنیتی توسط دانشگاه جامع امام حسین (ع) منتشر می شود.

علاقه مندان می توانند در حوزه های مرتبط مقالات خود را ارسال نمایند.