پژوهش های زبانی

پژوهش های زبانی

Iranian Studies



پوستر پژوهش های زبانی

دو فصلنامه­ پژوهش‌های زبانی، مقاله­‌های تحقیقی در حوزه زبان­‌شناسی نظری، کاربردی، حوزه­‌های وابسته فرهنگ و زبان‌های باستانی، مطالعات مربوط به گویش­‌های زبان‌های ایرانی و همچنین در‌بر‌گیرنده گرایش‌های متنوعی در حوزه مسائل زبان (آموزش زبان، زبان‌شناسی، نشانه- معناشناسی، جامعه‌شناسی زبان، روان‌شناسی زبان، کاربرد‌شناسی زبان و...)است.  علاوه بر آن مقالات حوزه نقد و بررسی کتاب را مورد اهتمام قرار می‌دهد. مقالات در این نشریه صرفا به زبان فارسی است، مقالات به زبان‌های روسی، انگلیسی، فرانسه، عربی و... دریافت نمی‌شوند.