دوفصلنامه پژوهش های زعفران

دوفصلنامه پژوهش های زعفران

Journal of Saffron Researchپوستر دوفصلنامه پژوهش های زعفران

نشریه علمی - پژوهشی پژوهش‌های زعفران توسط دانشگاه بیرجند توسط گروه پژوهشی زعفران با مشارکت انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران منتشر می شود.
این مجله با شماره پروانه ۲۶۸/و/۱۳۹۱-۱۸/۵/۹۱ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ۱۱۰۴۶۲/۳- ۹۱/۵/۱۸ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی – پژوهشی به شماره ۱۰۵۱۳۸/۱۸/۳/ مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر می گردد.

بر اساس آخرین ارزیابی صورت ‏گرفته توسط کمیسیون نشریات علمی کشور (سال ۱۳۹۸)، نشریه علمی پژوهشی " پژوهشهای ‏زعفران " توانست رتبه "ب" را به خود اختصاص دهد.‏ از معیارها و شاخص‌های جدید برای ارزیابی نشریات می‌توان به انتشار به موقع، داشتن وبگاه ‏استاندارد، رعایت آیین نگارش و ساختار مناسب، رعایت فرآیند پذیرش مقالات و داوری ‏تخصصی، وضعیت نشریه در نمایه‌های استنادی تخصصی – اجتماعی، رعایت اخلاق علمی ‏نشر، جلوگیری از بروز تخلفات علمی و ...؛ اشاره کرد.‏