پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

Critical Studies in Texts and Programs of Human Sciencesپوستر پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

فصل‌نامه «پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌­های علوم انسانی»، نشریه‌ای است حاوی مطالب تخصصی در حوزه علوم انسانی، که با هدف نقد، بازخوانی و بررسی متون و کتب علوم انسانی، ابتدا با نام «فصل‌نامه نامه علوم انسانی» در بهار ۱۳۷۹ منتشر شد و تا بهار سال ۱۳۸۸، ۱۹ شماره از این نشریه در ۱۵ مجلد به همین نام به چاپ رسید که از شماره ۶ و۷ به بعد، ترتیب چاپ این مجله از فصل‌نامه به دو فصل‌نامه تبدیل شد. پس از آن، از شماره ۲۰ تا ۳۷ به صورت فصل‌نامه و با نام «پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی»، از شماره ۳۸ تا ۴۷ دوماه­نامه، از شماره ۴۸ تا ۱۰۹ به صورت ماه‌­نامه و در نهایت از شماره ۱۱۰ تا کنون به صورت فصل‌نامه منتشر می‌گردد.

رویکرد این نشریه، چاپ و نشر مقالات نقد کتاب‌های برتر، نظریات مهم و برنامه‌های پژوهشی حوزه علوم انسانی است؛ که شامل مقالات پژوهشی_انتقادی و مقالات علمی_مروری‌ای است که متون اصیل علمی را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند و از این حیث راهی برای پژوهشگران علوم انسانی به منظور ورود به مباحثات این عرصه باز می‌کند.