پژوهشنامه حقوق کیفری

پژوهشنامه حقوق کیفری

Criminal Law Research Journalپوستر پژوهشنامه حقوق کیفری

نشریه پژوهشنامه حقوق کیفری، یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس و همکار بررسی است که از سوی دانشگاه گیلان و با همکاری انجمن ایرانی حقوق جزا منتشر می شود. در این نشریه، مانند سایر نشریات دانشگاه گیلان، جهت تسهیل شناسایی و جستجو، هر مقاله شماره شناسایی خاص (DOI) خود را دارد. این نشریه در ابتدا و از سال 1389 با نام «پژوهشنامه حقوقی» انتشار یافت و بعد از انتشار چند شماره با توجه به نظر کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و به منظور تخصصی شدن مقالات با عنوان «پژوهشنامه حقوق کیفری» منتشر می شود. این مجله با توجه به رعایت استانداردهای مورد نظر کمیسیون نشریات وزارت علوم بر اساس نامه شماره 3/181768 مورخ 12 /9/ 1391 کمیسیون مذکور از اولین شماره دارای رتبه علمی است.