پژوهشنامه زنان

پژوهشنامه زنان

Women Studiesپوستر پژوهشنامه زنان

امروزه بحث «مطالعات زنان» به عنوان حوزه‌ای بین‌رشته‌ای و ارزشمند در تعیین، ارزیابی و ارتقا وضعیت این قشر در جهان، اهمیت بسزایی دارد؛ دیدگاه متفاوت و ارزشمند اسلام، در خصوص تکریم زن در کنار آسیب ‌و خلا های موجود جهانی که متاثر از جدایی علم از دین در ادبیات حاکم بر مباحث علمی و دانشگاهی زنان است، بیش از هر زمان دیگری رسالت مراجع علمی کشور را سنگین ساخته‌ است.

در این راستا، گروه بررسی مسائل زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با انتشار «پژوهشنامه زنان» می‌کوشد در جهت گسترش زمینه‌های تحقیق و پژوهش‌، پیرامون زنان وخانواده در جامعه ایران، به بررسی ابعاد گوناگون این مساله از سوی صاحب نظران داخلی و بین‌المللی، بالاخص بازشناسی ابعاد آن در اندیشه اسلامی، بپردازد.

رویکرد کلی نشریه، انتشار مقالات در حوزه زنان و خانواده، با اولویت‌های ذیل است:

- آسیب‌شناسی و ارائه راه‌حل برای مسائل زنان و خانواده بالاخص در حوزه علوم انسانی
- بررسی و ارائه یافته‌های جدید در حوزه‌های نظری مسائل زنان و خانواده با نگاه دینی
- شناسایی نیازمندی‌ها، توانایی‌ها زنان و زمینه‌های حضور آنان در جریان توسعه نظام اسلامی
- نقد وبررسی دیدگاه‌های مکاتب و صاحب‌نظران در حوزه زنان وخانواده

پژوهشنامه زنان مقالات علمی پژوهشی با محوریت جنسیت، زنان و خانواده را مورد ارزیابی قرار میدهد. چاپ مقالات علمی پژوهشی منوط به گذراندن موفقیت آمیز مراحل داوری، بازنگری و تایید هیئت تحریریه می باشد.