پژوهشنامه کلام

پژوهشنامه کلام

Theologyپوستر پژوهشنامه کلام

 نشریه پژوهشنامه کلام  با توجه به اعلام نتایج رتبه بندی جدید نشریات علمی مربوط به سال ۱۳۹۹در پرتال وزارت علوم، مجله پژوهشنامه کلام، به رتبه ب ارتقا یافته است.

اهداف و چشم انداز
۱-  تحلیل، نقد و بررسی اندیشه های مطرح در حوزه کلامی؛

۲-طرح موضوعات و مسائل نو کلامی؛

۳-توجه و چاره اندیشی نسبت به چالش های فکری فرا روی انسان امروز خصوصا در جهان اسلام؛

۴-تبیین و تشریح مباحث کلامی شیعه در عرصه بین الملل؛

۵- گسترش و تعمیق مباحث و مطالعات کلامی شیعه؛

۶- ترویج آموزه های اسلامی و معارف اهل بیت (ع)؛

۷- زمینه سازی جهت تربیت و رشد پژوهشگران و عالمان آشنا به زمان؛

۸ - تلاش در جهت ساماندهی و جهت دهی به پژوهش ها و پژوهشگران در حوزه های کلام اسلامی؛

۹-ایجاد بستر مناسب برای طرح نظریه های نو و ابداعات پژوهشی؛

۱۰- تولید و عرضه دانش نوین در حوزه علوم اسلامی انسانی؛

۱۱- زمینه سازی جهت طرح آراء و انظار استادان و دانش پژوهان مجتمع در موضوع مربوطه؛

۱۲- ایجاد و بسط فضای علمی و پژوهشی در جامعه المصطفی العالمیه.