پژوهشنامه کلام

پژوهشنامه کلام

Theology
 نشریه پژوهشنامه کلام  با توجه به اعلام نتایج رتبه بندی جدید نشریات علمی مربوط به سال ۱۳۹۹در پرتال وزارت علوم، مجله پژوهشنامه کلام، به رتبه ب ارتقا یافته است.

اهداف و چشم انداز
۱-  تحلیل، نقد و بررسی اندیشه های مطرح در حوزه کلامی؛

۲-طرح موضوعات و مسائل نو کلامی؛

۳-توجه و چاره اندیشی نسبت به چالش های فکری فرا روی انسان امروز خصوصا در جهان اسلام؛

۴-تبیین و تشریح مباحث کلامی شیعه در عرصه بین الملل؛

۵- گسترش و تعمیق مباحث و مطالعات کلامی شیعه؛

۶- ترویج آموزه های اسلامی و معارف اهل بیت (ع)؛

۷- زمینه سازی جهت تربیت و رشد پژوهشگران و عالمان آشنا به زمان؛

۸ - تلاش در جهت ساماندهی و جهت دهی به پژوهش ها و پژوهشگران در حوزه های کلام اسلامی؛

۹-ایجاد بستر مناسب برای طرح نظریه های نو و ابداعات پژوهشی؛

۱۰- تولید و عرضه دانش نوین در حوزه علوم اسلامی انسانی؛

۱۱- زمینه سازی جهت طرح آراء و انظار استادان و دانش پژوهان مجتمع در موضوع مربوطه؛

۱۲- ایجاد و بسط فضای علمی و پژوهشی در جامعه المصطفی العالمیه.