پژوهشنامه مذاهب اسلامی

پژوهشنامه مذاهب اسلامی

Journal Of Islamic Denominationsپوستر پژوهشنامه مذاهب اسلامی

بر اساس ابلاغیه شماره ۲۴۰۵۸۵. ۱۸. ۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، نشریه پژوهشنامه مذاهب اسلامی دارای درجه علمی پژوهشی است.

 پژوهشنامه مذاهب اسلامی از مقاله‌های تحقیقی و تحلیلی اصیلی استقبال می‌کند که در آن مطلب یا نظریه بدیعی در زمینه‌های تخصصی مذاهب اسلامی مطرح شده باشد؛ 

مذاهب کلامی اسلام، اعم از مذاهب کلامی شیعی و سنی
مذاهب فقهی اسلامی، اعم از فرق اسلامی
سلسله‌های تصوف و عرفان
مطالعات تطبیقی در عرصه‌های مذکور و نظریات تحلیلی در این زمینه
وسایر موضوعات مرتبط