مجله تاریخ اسلام و ایران

مجله تاریخ اسلام و ایران

The Quarterly Journal of History of Islam and Iranپوستر مجله تاریخ اسلام و ایران

فصلنامه تاریخ اسلام و ایران (علوم انسانی سابق) از انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا (س) است.

درجه این مجله به موجب نامه شماره ۲/۵۰۲۲ مورخ ۲.۲۶. ۱۳۶۹ وزارت فرهنگ و آموزش عالی «علمی-پژوهشی» است.

همچنین این مجله در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده و دارای ضریب تاثیر (IF) می باشد.

فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا(س) به منظور ارتقا سطح علمی و تخصصی جامعه و معرفی فعالیت های علمی و پژوهشی و مقالات تحقیقی اعضای هیات علمی ، پژوهشگران و دانش پژوهان چاپ و منتشر می شود.