مجله تحقیقات آب و خاک ایران

مجله تحقیقات آب و خاک ایران

Iranian Journal of Soil and Water Researchپوستر مجله تحقیقات آب و خاک ایران

مجله علمی-پژوهشی « مدیریت آب و خاک ایران» به منظور افزایش آگاهی محققان و پژوهشگران، اساتید و دانشجویان، ارتقای سطح دانش و پژوهش، شناخت و معرفی اندیشه‌ها, نوآوری‌ها و خلاقیت‌های علمی- پژوهشی در سطح ملی و بین‌المللی، ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی علمی-پژوهشی و انتقال و تبادل نتایج یافته‌های مربوط به بهره‌برداری پایدار از منابع آب و خاک در کشاورزی اقدام به چاپ و انتشار جدیدترین و به‌‍‌‌روزترین یافته­های پژوهشی و علمی با کیفیت در زمینه مهندسی آب و خاک و محیط زیست کشاورزی می‌نماید.