فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی

فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی

Journal of Plant Pest Researchپوستر فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی

نشریه تحقیقات آفات گیاهی به استناد نامه شماره ۳/۱۸۰۵۶۲ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۱ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، دارای اعتبار علمی - پژوهشی است.

مجله " تحقیقات آفات گیاهی" به ­صورت فصلنامه به زبان فارسی و با خلاصه انگلیسی توسط انتشارات دانشگاه گیلان منتشر می­شود.

این مجله در حوزه آفات گیاهی مقالات علمی می پذیرد.