فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی

فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی

Agricultural Mechanization and Systems Researchپوستر فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی

 نشریه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی فصلنامه علمی در زمینه مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی است که مقالات  پژوهشی، ترویجی، کاربردی، فنی و مروری در زمینه های مرتبط را منتشر می کند. زبان رسمی مجله فارسی به همراه خلاصه انگلیسی است.

 نشریه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی در ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۰، موفق به اخذ رتبه علمی، در حوزه موضوعی کشاورزی و منابع طبیعی با امتیاز "ب"  و در  ارزیابی نشریات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  سال ۱۳۹۹،  در بین ۷۴ نشریه، موفق به اخذ درجه A شده است.

نشریه علمی  تحقیقات مهندسی سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی در این راستا و با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی محققان و پژوهشگران کشور طی تاییدیه شماره ۳/۱۸/۸۱۶۷۱ مورخ ۹۴/۴/۳۱ دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی و پژوهشی به جمع نشریات علمی کشور پیوسته است. حوزه جذب مقاله این نشریه به شرح زیر تعیین شده است.

- اتوماسیون عملیات کشاورزی؛
- انرژی‌های نوین و تجدیدپذیر در کشاورزی؛
- ایمنی و ارگونومی در سامانه­ های مکانیزه کشاورزی؛
- بهینه‌سازی و ارزیابی ماشین‌ها و سامانه‌های فنی و مهندسی کشاورزی؛
- تعمیر، نگهداری و مدیریت سامانه­ های مکانیزه کشاورزی؛
- کشاورزی حفاظتی؛
- کشاورزی دقیق؛
- مدیریت ضایعات کشاورزی؛
- مدیریت و بهینه­ سازی مصرف انرژی در سامانه­ های مکانیزه کشاورزی؛
- موتور و تراکتور.