فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران

فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران

Iranian Journal of Wood and Paper Science Researchپوستر فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران

فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از سال ۱۳۷۵ توسط موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور منتشر می شود و دارای رتبه علمی پژوهشی می باشد.

این مجله مقالات تحقیقاتی در زمینه های زیر مقاله می پذیرد:

بیولوژی و حفاظت چوب، اصلاح چوب، فراورده های چوبی و چند سازه های چوبی، نانو فناوری در چوب و کاغذ، تکنولوژی تهیه خمیر کاغذ، خواص فیزیکی و آناتومیکی چوب، شیمی چوب، مدیریت و بازاریابی و اقتصاد چوب و تمام موضوعات صنعتی و فنی مرتبط با صنایع چوب و کاغذ