فصلنامه تحقیقات مالی

فصلنامه تحقیقات مالی

Financial Research Journalپوستر فصلنامه تحقیقات مالی

تحقیقات مالی نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش مالی در کشور، شناسایی مسائل مدیریتی سازمان‌های ایران و ارانه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزه مالی را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. این نشریه از فروردین ماه سال ۱۳۷۳ آغاز به کار کرد و بصورت فصلی منتشر می‌شود.