فصلنامه جلوه هنر

فصلنامه جلوه هنر

jelve-y-honarپوستر فصلنامه جلوه هنر

دو فصلنامه جلوه هنر دارای درجه علمی ترویجی طی حکم شماره ۴۸/۳ مورخ ۸/۸/۱۳۷۹ دبیر خانه کمسیون بررسی نشریات علمی کشور،وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ابلاغ گردیده است و براساس نامه ی ارسالی از دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور به شماره ی ۱۸/۳/۲۰۵۰۶۷رتبه ی علمی - ترویجی آن ،در جلسه ی مورخ ۲۵/ ۱۰/ ۹۱ تمدید شد.

نشریه « جلوه هنر» جهت نیل به اهداف زیر فعالیت میکند.

• اطلاع رسانی و توسعه پژوهش در هنر؛

• تاثیرگذاری تحقیقات هنری در امر توسعه آموزش هنر؛

• داشتن تنوع در تحقیقات و پژوهش های هنری؛

• ایجاد بستر مناسب برای ارتباط علمی و تبادل افکار میان پژوهشگران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان رشته های هنر.